Create Your Own Natural Vehicle Spawns v1.3.1

Za pomocą tej modyfikacji będziemy mogli ustawić naturalny Spawn Point dowolnego samochodu.

Create Your Own Natural Vehicle Spawns v1.3.1

Source: Skrypty ASI/LUA

fhdhdhdgdrgdfgdfgdfg