M1911

M1911 do GTA V. Zamienia ciężki pistolet.

M1911
M1911

fhdhdhdgdrgdfgdfgdfg